ม่อนปัวโฮมสเตย์ คิดถึงที่พัก คิดถึงเรา @ม่อนปัว” 0903214122 (น้องกวาง) 0811114081 (แม่กานต์)

การชำระเงิน/เงื่อนไข

ราคาห้องพักรวมอารหารเช้าฟรี 

 

ลำดับที่ ชื่อห้องพัก ราคาห้องพักในช่วงปกติ ราคาห้องพักในช่วงหยุดยาว (ยกเว้นปีใหม่)
1 บ้านฟ้า ห้องใหญ่ ( 3 ท่าน ) 1500 บาท 1600 บาท
2 บ้านฟ้า ห้องเล็ก ( 2 ท่าน ) 1000 บาท 1400 บาท
3 บ้านชมวิว 1 1200 บาท 1400 บาท
4 บ้านชมวิว 2 1200 บาท 1400 บาท
5 บ้านชมวิว 3 1200 บาท 1400 บาท
6 บ้านชมวิว 4 1200 บาท 1400 บาท
7 บ้านไม้ 1 1000 บาท 1400 บาท
8 บ้านไม้ 2 1000 บาท 1400 บาท

ท่านสามารถเช็คห้องว่าง และทำการจองผ่านทาง เว็บแห่งนี้ได้โดยตรง ภายหลังจากจองแล้ว กรุณาแจ้งการจองทาง Line ID : kwang6032
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจอง และโอนเงินทาง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปัว ชื่อบัญชี นางธารารัตน์ จิตอารี เลขที่บัญชี 018-8-68747-4 (ออมทรัพย์)
หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลังฐานการโอนทาง Line ID : kwang6032  อีกครั้งเพื่อทำการตัดห้องพักออกจากระบบจอง
โดยขออนุญาตเก็บคิวจองไว้ 2 วัน หากเลยกำหนดการชำระเงินทางม่วนปัวโฮมสเตย์ ขออนุญาตตัดห้องให้ท่านอื่นๆ ในคิวต่อไป

หากไม่สามารถเข้าพักตามวันที่กำหนด ท่านสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ภายใน 30 วันก่อนก่อนถึงกำหนดเข้าพักเดิม
ซึ่งวันที่เข้าพักใหม่จะต้องอยู่ในช่วงก่อนวันเข้าพักเดิม 30 วัน หรือไม่เกิน 30 วันนับจากวันเข้าพักเดิม โดยต้องเป็นห้องพักที่มีราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ชำระเท่านั้น
และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างในกรณีที่เข้าพักห้องที่มีราคาต่ำกว่า การยกเลิกการเข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันเข้าพักเท่านั้น โดยจะได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่ชำระจริง

การจัดคิวเข้าพักจะยึดข้อมูลตามการจองผ่านหน้าเว็บไซต์ของม่วนปัวโฮมสเตย์ เท่านั้นเพื่อความความถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบห้องว่างและจองห้องพักได้เองทางเว็บไซต์แห่งนี้

โทรติดต่อที่ 090-3214122 (อาจรับสายช้า เพราะต้องทำห้องพัก แนะนำให้ติดต่อผ่านทาง Line ID : kwang6032  จะดีที่สุด อาจตอบช้าหน่อย แต่ตอบทุกคนแน่นอนคะ
(แนะนำเช็คและจองท่างเว็บไซต์ดีและง่ายที่สุด)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

เงื่อนไขการเข้าพัก

 1. เวลาเข้าพัก (เช็คอิน) ตั้งแต่ 13.30น. เป็นต้นไป เวลาออก(เช็คเอาท์) ก่อน 12.00น.
 2. เนื่องจากที่พักของเรามีจำนวนจำกัด เราจึงอยากให้ท่านที่ต้องการมาพักกับเราจริงๆ ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในแต่ละช่วงฤดูกาล จึงขอชี้แจงระเบียบการเข้าพักและยึดถือด้วยความเคร่งคัดดังต่อไปนี้
  – การจองห้องพักจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ และชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 2 วันหลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพักว่าง หากเลยกำหนดการชำระเงินเมื่อมีท่านอื่นจองห้องพักเข้ามา ทางเราจะขอตัดห้องให้กับผู้ที่จองเข้ามาล่าสุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  – หากไม่สามารถเข้าพักตามวันที่กำหนด ท่านสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ภายใน 30 วันก่อนถึงกำหนดเข้าพักเดิม โดยวันเข้าพักใหม่จะต้องอยู่ในช่วยก่อนวันเข้าพักเดิม 30 วัน หรือไม่เกิน 30 วันนับจากวันเข้าพักเดิม โดยต้องเป็นห้องที่มีราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ขำระเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างในกรณีที่เข้าพักห้องที่มีราคาต่ำกว่าห้องเดิม
  – การยกเลิกการเข้าพัก ต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันเข้าพักเท่านั้น โดยจะได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่ชำระจริง
 3. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณที่พัก
 4. เพื่อสุขภาพของทุกๆ ท่าน ทางม่วนปัวไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ทั้งภายในห้องพัก และบริเวณที่พัก หากมีความต้องการสุบบุหรี่จริงๆ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
  และสูบบุหรี่ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้นหากฝ่าผื่น ปรับ 1000 บาท
 5. ไม่อนุญาตให้มีการสังสรรค์โดยมีเครื่องดื่มประกอบการสังสรรค์ในห้อง เช่นการตั้งวงดื่มสุราภายในห้องพัก
 6. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าดังต่อไปนี้เข้ามาใช้งาน ได้แก่ หม้อไฟฟ้า เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ กาน้ำร้อน เครื่องเสียง เตารีด หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 7. ห้ามทำความเสียหายแก่ห้องพัก หากอุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเท่ากับราคาอุปกรณ์เต็มจำนวน
 8. ห้ามรีดผ้าบนที่นอน จะทำให้ผ้าและแผ่นที่นอนเสียหาย หากต้องการรีดผ้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
 9. ขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ตามกฏระเบียบของชุมชน
 10. ทางม่วนปัวโฮมสเตย์ ไม่อนุญาตให้นำขันโตกและอาหารเข้ามารับประทานในห้อง เนื่องจากจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับ และยากต่อการทำความสะอาด
  ซึ่งทางม่วนปัวโฮมสเตย์ ได้จัดพื้นที่ให้ท่านรับประทานอาหารอยู่แล้วตามความเหมาะสม

  ม่วนปัวโฮมสเตย์ ขอให้ทุกท่านยึดถือข้อตกลงเงื่อนไขในการเข้าพักนี้ให้เคร่งครัด
  ทางเราอาจ แก้ไข ปรับปรุง ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยความเป็นสากล เพื่อความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าพักทุกๆ ท่าน